Chữ ký số Newtel-CA

Chữ ký số còn được gọi là chứng thư số, là một con dấu để xác nhận văn bản này là của của Doanh nghiệp sử dụng để ký vào những báo cáo, văn bản mà Doanh nghiệp giao dịch đặc biệt là với Cơ quan thuế, Hải Quan và Bảo Hiểm.

NEWTEL-CA là đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng hoạt động theo giấy phép cung cấp dịch vụ số 1046/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13/07/2011.

Hiện nay, hệ thống cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng của NEWTEL-CA đã được Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải Quan, Bộ Y tế và nhiều ngân hàng chấp nhận sử dụng chính thức trong ứng dụng giao dịch điện tử và dịch vụ công điện tử trên cả nước như: khai thuế điện tử, khai hải quan điện tử, nộp thuế điện tử, dịch vụ công y tế điện tử, BHXH điện tử …

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 024.2215.2266

Bảng báo giá chữ ký số Newtel-CA áp dụng từ ngày 01/06/2017:

1. Đối với tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới:

Thời gian sử dụng

1 Năm

2 Năm

3 Năm

Giá dịch vụ

1.123.636

1.920.909

2.719.091

Token

500.000

500.000

0

Giá trước thuế

1.623.636

2.420.909

2.719.091

VAT (10%)

162.364

242.091

271.909

Tổng thanh toán

1.786.000

2.663.000

2.991.000

Khuyến mại thời gian sử dụng

06 tháng

09 tháng

12 tháng

Tổng thời gian sử dụng

18 tháng

33 tháng

48 tháng


2.
Đối với tổ chức, doanh nghiệp gia hạn:

Thời gian sử dụng

1 Năm

2 Năm

3 Năm

Giá dịch vụ

1.123.636

1.920.909

2.719.091

Token

0

0

0

Giá trước thuế

1.123.636

1.920.909

2.719.091

VAT (10%)

112.364

192.091

271.909

Tổng thanh toán

1.236.000

2.113.000

2.991.000

Khuyến mại thời gian sử dụng

12 tháng

12 tháng

12 tháng

Tổng thời gian sử dụng

24 tháng

36 tháng

48 tháng

(File đính kèm: NEWCA.2017)