Dịch vụ ABS cung cấp cho bạn

Thành lập doanh nghiệp

Chúng tôi tư vấn & thực hiện mọi thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp. Sau 3 ngày bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Dịch vụ kế toán

Kế toán ABS thực hiện tất cả các công việc như phòng kế toán của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tối đa nhất.

Quyết toán thuế

Đảm bảo nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của Nhà nước. Giảm thiểu tối đa thời gian chi phí cho doanh nghiệp.

Hoàn thuế

Thực hiện toàn bộ các hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy định về thủ tục hoàn thuế. Bảo vệ lợi ích cho doanh nghiệp là phương châm của chúng tôi.

Chữ ký số Newtel-CA

Chữ ký số còn được gọi là chứng thư số, là một con dấu để xác nhận văn bản này là của của Doanh nghiệp sử dụng để ký vào những báo cáo, văn bản mà Doanh nghiệp giao dịch đặc biệt là với Cơ quan thuế, Hải Quan và Bảo Hiểm.

Đăng ký dịch vụ

© Copyright 2017 - All Rights Reserved