Hoàn thuế

Thực hiện toàn bộ các hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy định về thủ tục hoàn thuế. Bảo vệ lợi ích cho doanh nghiệp là phương châm của chúng tôi.

Kế toán ABS cung cấp dịch vụ hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp nhanh chóng, đảm bảo chất lượng dịch vụ với các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Xem xét hồ sơ hoàn thuế:

- Xem xét doanh nghiệp có thuộc đối tượng được hoàn thuế theo quy định không?

-    Tính toán số thuế được hoàn tối đa cho doanh nghiệp.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ:

-    Tập hợp hồ sơ pháp lý;

-    Tập hợp hoá đơn chứng từ, sổ sách kế toán;

-    Tập hợp các hợp đồng mua bán trong nước và xuất khẩu;

-    Tập hợp hồ sơ thanh toán công nợ (các chứng từ thanh toán có liên quan bao gồm cả chứng từ ngân hàng).

Bước 3: Thực hiện công tác hoàn thuế:

-    Kiểm tra tính hợp pháp của hoá đơn đầu vào, đầu ra;

-    Kiểm tra, soát xét hồ sơ hoàn thuế GTGT;

-    Tư vấn, hướng dẫn điều chỉnh hồ sơ để tối ưu nhất cho doanh nghiệp;

-    Soạn thảo hồ sơ hoàn thuế GTGT;

-    Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế;

-    Thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế các nội dung có liên quan đến hồ sơ hoàn thuế;

-    Theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ hoàn thuế;

-    Nhận quyết định hoàn thuế tại cơ quan thuế.