Tìm kiếm
Danh sách câu hỏi và trả lời Gửi cầu hỏi
Câu hỏi:

Công ty tôi chuyên tổ chức các chương trình sự kiện cho khách hàng nên công ty tôi thường xuyên thuê MC, ca sĩ, cộng tác viên bên ngoài. Do tính chất công việc theo vụ việc và mức chi thấp, thường mỗi lần chi trả khoảng dưới 1 triệu đồng nên không ký hợp đồng lao động. Vậy khi công ty trả tiền cho những người này thì có phải khấu trừ lại thuế TNCN của họ không? Và trong năm có được trả nhiều lần hay không?

Gửi lúc: 17:23:59 08/09/2017 Xem trả lời
Trả lời:

Tại Điều 25 Thông tư số 111 năm 2013 của Bộ Tài chính về thuế có quy định: “Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba  tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu đồng/01lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

Như vậy, trường hợp của công ty bạn đang chi trả cho các cá nhân mỗi lần dưới 2 triệu thì không phải khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân và không khống chế số lần chi trả trong năm.


(Nguồn: Tổng cục thuế)

Câu hỏi:

Xin hỏi các khoản chi phí điện, nước Công ty chi trả nhưng hóa đơn lại mang tên cá nhân đó thì có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Gửi lúc: 12:20:18 08/09/2017 Xem trả lời
Trả lời:

Tại điểm 15, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính có quy định khoản chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước. Nếu Công ty bạn có chứng từ thanh toán cho cá nhân phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê thì được chấp nhận vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.


(Nguồn: Tổng cục Thuế)

Câu hỏi:

Công ty tôi ở Hà Nội nhưng có dự án đầu tư mới tại tỉnh Bắc Ninh. Tại tỉnh Bắc Ninh Công ty có thành lập Ban Quản lý dự án có con dấu và thực hiện mở sổ sách để theo dõi việc xây dựng dự án. Công ty đã đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế Bắc Ninh và nộp tờ khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư. Vậy Công ty có được xin hoàn thuế riêng cho dự án tại Bắc Ninh hay phải bù trừ với tờ khai của Công ty tại Hà Nội.

Gửi lúc: 12:12:55 08/09/2017 Xem trả lời
Trả lời:

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.


(Nguồn: Tổng cục Thuế)

Câu hỏi:

Công ty tôi là 1 Công ty TNHH, trong tháng 12/2016 có tham gia góp vốn bằng máy móc, thiết bị để thành lập Công ty cổ phần, giá trị vốn góp của Công ty tôi được Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn định giá là 2,5 tỷ đồng, bằng 25% số vốn của Công ty cổ phần. Tháng 7/2017, Công ty tôi bán phần vốn góp tại Công ty cổ phần trên cho một Quỹ Đầu tư với giá 4 tỷ đồng. Xin hỏi số tiền thu được 4 tỷ đồng này công ty tôi có phải nộp thuế GTGT không?

Gửi lúc: 09:13:50 08/09/2017 Xem trả lời
Trả lời:

Theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì hoạt động chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào tổ chức kinh tế khác, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng quyền góp vốn và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Như vậy, căn cứ quy định trên và nội dung bạn hỏi thì số tiền Công ty  bạn thu được từ việc bán cổ phần đầu tư vào công ty khác là doanh thu của hoạt động chuyển nhượng vốn nên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.


(Nguồn: Tổng cục Thuế)

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi có đăng quảng cáo trên Facebook, chúng tôi phải thanh toán chi phí này cho Facebook ở nước ngoài qua tài khoản thẻ Visa của giám đốc. Tuy nhiên, Facebook không phát hành hoá đơn GTGT mà chỉ gửi hoá đơn điện tử xác nhận qua mạng sau khi họ đã nhận được tiền thanh toán. Xin hỏi chi phí này chúng tôi có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN hay không?

Gửi lúc: 17:19:11 07/08/2017 Xem trả lời
Trả lời:

Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh trả lời:

Căn cứ khoản 3 điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về chứng từ thanh toán qua ngân hàng:

"Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).

..."

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu);

Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNDN;

Trường hợp Công ty có chi trả tiền để Facebook đăng quảng cáo phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty thì Công ty phải kê khai nộp thuế nhà thầu thay cho tổ chức nước ngoài theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC.

Về tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: Trường hợp Công ty có phát sinh chi phí đăng quảng cáo Facebook liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty phải có hoá đơn mang tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty (trường hợp chi phí phát sinh tại nước ngoài phải có hoá đơn theo quy định của nước sở tại), có chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định nếu giá trị thanh toán trên 20 triệu đồng và hồ sơ, chứng từ khai nộp thuế nhà thầu.

Về chứng từ thanh toán qua ngân hàng và các trường hợp được xem là thanh toán qua ngân hàng. Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC


Câu hỏi:

Tôi là chủ DNTN có kinh doanh vận tải.Khi thành lập DN tôi có mua 1 số xe ô tô tải đã đăng ký tên DN ( đã nộp phí tước bạ). Nay tôi muốn chuyển đổi loại hình DN từ DNTN thành công ty TNHH 1 TV. Khi đăng ký lại chứng nhận quyền sở hữu các xe ô tô đó Tôi có phải nộp phí tước bạ nữa không. Xin cảm ơn

Gửi lúc: 17:32:51 28/07/2017 Xem trả lời
Trả lời:

- Tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/1l/2014:

+ Tại Khoản 2 Điều 36 quy định:

“Điều 36. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

2. Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.”

+ Khoản 1, Điều 73 quy định :

“ Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.”

+ Khoản 1, Điều 183 quy định:

“ Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.…”

+ Khoản 1, Điều 199 quy định:

“ Điều 199. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

1. Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);...”

- Tại Khoản 18, Điều 5 Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về miễn lệ phí trước bạ:

“ Điều 5. Miễn lệ phí trước bạ

Miễn lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, cụ thể như sau:

18. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ được chia hay góp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản, tài sản phải đăng ký lại với cơ quan có thẩm quyền thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ...”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp DNTN kinh doanh vận tải chuyển đổi sang loại hình thành Công ty TNHH MTV đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 199 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/1l/2014; Công ty TNHH MTV đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản của DNTN thì Công ty thuộc đối tượng không phải kê khai nộp lệ phí trước bạ.


(Nguồn: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế)

Câu hỏi:

Kính gửi Bộ tài chính. Hiện tôi đang là kế toán cho một trường THPT, trường tôi là đơn vị sự nghiệp đảm bảo một phần chi phí hoạt động. Cuối năm 2016, trường tôi sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và trích 40% để lại cải cách tiền lương nguồn thu dịch vụ cho thuê mặt bằng thì còn chênh lệch thu lớn hơn chi. Ban giám hiệu nhà trường và công đoàn trường có họp lại và thống nhất sử dụng chêch lệch đó trích lập 4 loại quỹ như theo quy định thông tư 71/2006 của Bô tài chính. Nhưng do công việc cuối năm nhiều, nên đơn vị chưa hạch toán trích lập quỹ, sang tháng 1 năm 2017, đơn vị có hỏi cán bộ chuyên quản tài chính ở Sở chủ quản ( Sở Giáo dục) xin trích lập 4 loại quỹ theo biên bản họp giữa nhà trường và công đoàn thì được cán bộ chuyên quản tài chính của đơn vị cho hay là không được phép trích lập. Tôi hỏi nguyên nhân thì vị cán bộ chuyên quản bảo là quá niên độ, không có kiểm soát chi của kho bạc, nguyên do là thủ tục trích lập quỹ mà cán bộ chuyên quản nói là rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi kho bạc nguồn thu mặt bằng ra sau đó nộp lại để được kiểm soát chi kho bạc, sau đó mới hạch toán thành 4 loại quỹ. Theo như thông tư 71/2006 của Bộ tài chính thì không có hướng dẫn cụ thể thời gian được trích lập quỹ. Kính hỏi quý Bộ vị cán bộ chuyên quản đó trả lời với đơn vị tôi có đúng hay không và xin hướng dẫn cách đơn vị tôi làm thế nào để được trích lập quỹ đúng theo quy định pháp luật. Xin cám ơn rất nhiều Chúc sức khỏe và thành đạt.

Gửi lúc: 15:43:45 28/07/2017 Xem trả lời
Trả lời:

Tại khoản 5 Mục III Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.”, quy định: “Về sử dụng các quỹ, thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.”.

Tại khoản 4 Điều 20 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đã quy định: “Quỹ phúc lợi dùng để xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi, chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể của người lao động trong đơn vị; trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động, kể cả trường hợp nghỉ hưu, nghỉ mất sức; chi thêm cho người lao động trong biên chế thực hiện tinh giản biên chế. Thủ trưởng đơn vị quyết định việc sử dụng quỹ theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.”

          Do vậy, đơn vị được chi tham quan nghỉ mát cho CBVC từ nguồn quỹ phúc lợi do Thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

© Copyright 2017 - All Rights Reserved