Quyết toán thuế

Đảm bảo nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của Nhà nước. Giảm thiểu tối đa thời gian chi phí cho doanh nghiệp.

Quyết toán thuế là hoạt động kiểm tra các số liệu mà doanh nghiệp đã kê khai. Đây là công việc bắt buộc mà bất cứ doanh nghiệp nào hoạt động cũng phải tuân thủ, thông thường sau khoảng 5 năm hoạt động doanh nghiệp sẽ được Cơ quan thuế chủ quản thanh tra, kiểm tra. Một số doanh nghiệp có doanh thu lớn, hoặc thuộc diện rủ ro cao về thuế thì thời gian quyết toán sớm hơn.

Những mối quan tâm của doanh nghiệp khi có quyết định thanh tra, kiểm tra như: tình trạng hoá đơn, sổ sách kế toán, tính hợp pháp của chứng từ… đặc biệt vấn đề quan trọng nhất là số thuế bị truy thu bao nhiêu?

Kế toán ABS đã thống kê những vấn đề các doanh nghiệp thường gặp phải như sau:

-    Không biết cần chuẩn bị những hồ sơ gì?

-    Hoá đơn, chứng từ thiếu, mất sẽ phải xử lý thế nào?

-    Hồ sơ kế toán bị sai lệch được xử lý ra sao?

-    Số liệu kế toán không thống nhất giữa các thời kỳ?

-    Hồ sơ sổ sách và chứng từ không phù hợp quy định bị phạt như thế nào?

-    Những rủi ro về chứng từ kế toán có thể gặp phải là gì?

-    Đâu là những khoản mục trọng yếu trong quyết toán thuế?

-    Số tiền thuế truy thu sau quyết toán?

Đừng ngần ngại hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn chính xác và nhanh nhất.